Henrik Koch

CEO

Lars T. Søgaard

CFO

Dennis N. Nielsen

Projektudviklingschef

DPS
SKOMAGERVEJ 3C, 7100 VEJLE
+45 69 16 11 88
INFO@DPS.NU
CVR. NR. 4329 4008

Fakturaer bedes sendes elektronisk til EAN nr. 5790001688875
- alternativt til følgende mailboks (kun én faktura pr. mail)
dps@faktura-boks.dk
Kontoudtog sendes til okonomi@dps.dk