Den Perfekte Sag (DPS), hviler på vores eget udviklet styringsværktøj til at sikre vores 4 værdisøjler for både vores kunder, samarbejdspartnere og os selv.

Partnerskab

Vi bygger i tæt samarbejde med vores udvalgte kunder, hvor vi er en aktiv samarbejdspartner og rådgiver allerede i udviklings- og projekteringsfasen. På den måde sikrer vi, at vi som entreprenør bidrager aktivt også under skabelsesprocessen, hvor de fleste forudsætninger for byggeriet bliver grundlagt. Det er vores måde hvorpå vi kan optimere det enkelte byggeri til gavn for alle med fokus på vores 4 værdisøjler.

Kvalitet

I samarbejde med Bygherre definerer vi projektets kvalitet og sikrer, at projektet gennem byggeriet lever op til Bygherre og slutbrugers forventninger og behov. Vores løsninger baserer sig på mange års erfaring og styring af kvalitetskontrol, Drift & Vedligehold, samt vores byggestandarder.

Tid

Vi har fokus på lokationsbaseret tidsstyring med baggrund i defineret milepæle med gennemskuelige tidsplaner, som skal sikre en positiv byggeproces og styring frem mod aflevering også for vores leverandører og samarbejdspartnere. Forudsætningen er at sikre levering til rette tid, også for at sikre planmæssigt ibrugtagning af den pågældende ejendom.

Økonomi

En god økonomi for alle parter er forudsætning for projektets grundlag, samt det gode samarbejde, hvorfor indhold, vilkår og projektgrundlag er vital at få gennemarbejdet og gransket, som en del af vores DPS-model.