Testside

DPS bygger boliger til mennesker og det liv, som skal leves – i partnerskab med vores kunder, som omfatter almene boligselskaber og udvalgte ejendomsudviklere. Vi har fokus på, at alle vores byggerier baserer sig på bæredygtig certificering, og tager dermed ansvar også for fremtidens byggerier.

Vi bygger i tæt samarbejde med vores kunder, hvor vi er en aktiv samarbejdspartner allerede i udviklings- og projekteringsfasen. På den måde sikrer vi, at vi som entreprenør bidrager aktivt også under skabelsesprocessen, hvor de fleste forudsætninger for byggeriet bliver grundlagt, med fokus på det bygbare og optimeret løsninger. Det er vores måde hvorpå vi kan optimere det enkelte byggeri til gavn for alle. Vi har hovedkontor i Vejle, og bygger primært i Jylland. Vi bygger på mange års erfaring og identificeret byggeprincipper og -programmer indenfor boligbyggeri som totalentreprenør, fra ca. 5.000m² og op.

DPS er skabt med baggrund i en klar målsætning om byggeriet af Den Perfekte Sag (DPS), som hviler på vores eget udviklet styringsværktøj (DPS) til at sikre vores 4 værdisøjler for både vores kunder, samarbejdspartnere og os selv.

//

//

Tid

//

Hovedsæde i Vejle

DPS har hovedsæde i Vejle og beskæftiger sig med byggeprojekter i Jylland. Entreprenørvirksomhedens byggerier baserer sig på bæredygtige certificeringer og partnerskaber med deres kunder, som omfatter almene boligselskaber og førende private ejendomsudviklere.

Den perfekte sag

Den Perfekte Sag (DPS) er vores interne daglige styrings værktøj, som beskriver samtlige vores processer, ansvar og roller – fra den første udvikling over til projektering, byggeri, aflevering og 1/5 års gennemgang. DPS’en er således omdrejningspunktet i hele vores værdikæde og sikre dermed grundlaget for Den Perfekte Sag og den holdning, vi har et ethvert byggeri – deraf vores navn DPS.

Som styringsvirksomhed er vores vigtigste kompetencer vores medarbejdere. Organisationen i DPS er således nøje udvalgt og sammensat på baggrund af kompetencer, evner og personligheder, som er i stand til at understøtte vores DPS i dagligdagen. Vi fokuserer meget på kompetenceudvikling for den enkelte, og alle vores medarbejdere bliver tilknyttet DPS Academy, hvor individuelle udviklingsplaner udarbejdes og gennemføres i henhold til vores værdisøjler.

//

//

Tid

//